Ladda upp material till annonser eller övrigt

För flera filer skapa ZIP-fil*
Logo som formaten: eps, svg. pdf, png, Ai (ej jpg)
Beskriv kort vad ni vill belysa i annonsen som exempelvis tjänster eller erbjudanden.

 

*Hur kan man lätt skapa en komprimerad fil av filer eller mappar.

Mac OS X - Markera filen du vill komprimera och välj Arkiv > Komprimera.

Windows - Högerklicka på filen och välj sedan Skicka till > Komprimerad mapp.

Nu skapas en ny komprimerad .zip-fil.