Svedin Media hjälper tjänsteföretag att digitalisera sin marknadsföring.

Digitalisering av B2B marknadsföring

Vi känner väl alla igen oss i hur den moderna tekniken och speciellt internet har förändrat våra liv. Som konsumenter lever vi efter devisen - snabbare, lättare och mer… Vi bokar våra semestrar, umgås med vänner och sköter vår ekonomi på nätet. Dessutom kan vi göra det var som helst utanför hemmet där det finns Wi-Fi eller 4G mottagning.

Samma beteende har börjat spilla över till vårt professionella liv. Speciellt när det kommer till oss i rollen som konsumenter i B2B världen. Vi litar inte längre uteslutande på samtal med försäljare eller broschyrer där de tjänster eller produkter vi tänker köpa beskrivs. Även i B2B världen har vi all information nära till hands på nätet och tjänster eller produkter går ofta att abonnera på utan att behöva låsa upp sig eller betala höga startkostnader. De flesta affärsbeslut tas ofta på nätet utan allt för långa beslutsprocesser. Lika enkelt som vi tecknar nya avtal är det också att avsluta befintliga och starta nya. Det gör att B2B företag verkligen behöver vässa sitt erbjudande och hålla en hög servicenivå. Inte bara för att få nya kunder utan även för att behålla sina befintliga.

Utmaningen när det gäller att marknadsföra B2B produkter eller tjänster är inte längre att göra den bästa annonsen eller reklamkampanjen. Den verkliga utmaningen idag handlar om att skapa förtroende hos de målgrupper man vill rikta sig mot. När man sedan skapat tillit gäller det att på ett enkelt och pedagogiskt sätt kunna förklara hur just din produkt eller tjänst kan lösa kundens problem.

För att verkligen lyckas med B2B försäljning idag gäller det att nå kunderna i ett tidigt skede av köpprocessen (helst innan). Förvisso finns det uppenbarligen ännu en möjlighet att lyckas med den gamla typen av marknadsföring men de flesta konsumenters beteende har förändrats i riktningen som beskrivs. Det gör att den traditionella marknadsföringen både blir ineffektiv och dyr.

Ett sätt för moderna B2B företag att tackla de nya köpmönstren finns inom begreppet ”Inbound Marketing”. Förenklat handlar det om att lyssna på och förstå sina målgrupper för att därefter erbjuda ett verkligt värde för den blivande kunden. Istället för att störa sig till uppmärksamhet som i den gamla typen av marknadsföring så handlar Inbound Marketing om att förtjäna mottagarens intresse.