Konvertera lokal till bostad i brf

Under de senaste 20 åren har ca 2 500 lokaler runt om i Sverige konverterats till bostäder varav 23% till bostadsrätter. Det motsvarar ca 11% av alla nya lägenheter i flerbostadshus. Många upplever dock Boverkets regelverk kring konverteringar som krångligt, svårt att överblicka och oförutsägbart vilket anses vara orsaken till att inte fler bostäder tillkommit på detta sätt. (detta är ett exempel på en kort artikel åt kund inom byggbranschen)

De vanligaste outnyttjade ytorna i fastigheter är källare och lokaler i marknivå tex tvättstugor som inte används, tomma förråd eller gamla pannrum. Enligt Peter Eriksson som är vd på det nystartade entreprenad- och konsultbolaget Agifa är outnyttjade ytor i våra fastigheter ett värde som bör tas om hand. Agifa ser till att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar får möjligheten att konvertera outnyttjade lokaler till bostäder. Även om företaget är nytt har Peter 15 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsutveckling och har genomfört över 100 byggprojekt.

Peter Eriksson menar att konverteringen av en outnyttjad lokal till en bostad inte bara är ett sätt att öka intäkterna utan också ett sätt att öka värdet på fastigheten. Dessutom blir det mindre underhåll på biytorna.

Enligt Boverket kan det dock vara svårt att konvertera lokaler till bostäder p.g.a. de krav på goda bostäder som finns. Därför är det inte säkert att alla lokaler lämpar sig för att bli bostäder. Alla är heller inte lönsamma att konvertera beroende på vilket skick eller läge de har. P.g.a. att regelverket är omfattande och upplevs av många som krångligt, svårt att överblicka och oförutsägbart är det viktigt för Peter Eriksson att kunna erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta hand om hela projektet. Agifa sköter allt från ansökan om bygglov till försäljning av lägenheten. De står dessutom för alla kapitalkostnader under entreprenadtiden.

“Vi tar alla kostnader under byggtiden - det betyder att fastighetsägarna inte behöver ta någon risk - vi tar all risk.“ Peter Eriksson, vd Agifa

Det kan ta tid att få bygglov men när det väl är på plats tar det ca fyra till fem månader från byggstart till inflyttning.

Så går en konvertering med Agifa till

  • kostnadsfri bedömning av outnyttjade lokaler
  • beslut om konvertering
  • miljöinventering
  • undersökning av möjligheter för vatten och avlopp, el, ventilation och tillgänglighet
  • utförande av åtgärder (tex uppsäkring av el, ventilationsdragning, avväxling av bärande väggar, asbestsanering mm.)
  • försäljning av lägenheten

För mer information om konvertering
peter.eriksson@agifa.se
070-388 56 57
https://agifa.se/

Text: Linda Svedin

Artikeln har publicerats på nyhetssajten www.brf-nytt.se