Tack vare ett aktivt marknadsföringsarbete har Cloud Redovisning och Administration lyckats skapa en plattform där många har fått upp ögonen för företaget. Delägaren Samuel Önnbo tycker också att det har gett genomslag vid rekryteringar.

“Många har fått upp ögonen för Cloud”

Tack vare ett aktivt marknadsföringsarbete har Cloud Redovisning och Administration lyckats skapa en plattform där många har fått upp ögonen för företaget. Delägaren Samuel Önnbo tycker också att det har gett genomslag vid rekryteringar.

Cloud Redovisning och Administration i Umeå har sedan något år tillbaka ett pågående samarbete med Svedin media. Clouds medarbetare har bland annat fått arbeta i workshops med arbetsgivarvarumärket för att företaget ska attrahera, motivera och behålla de allra bästa på arbetsmarknaden. Samuel Önnbo som är delägare i Cloud berättar att medarbetarna upplevde arbetet som givande eftersom de kände sig sedda och delaktiga i företagets framgångar. 

Svedin media har också skapat innehåll i form av medarbetarintervjuer på Clouds webbplats som marknadsförs i sociala medier för att skapa förtroende och locka blivande medarbetare. Samuel tycker att upplägget med medarbetarintervjuerna har varit jättebra eftersom de lyfter fram medarbetarna och visar vilka Cloud är. Han menar att intervjuerna också har gett genomslag vid rekryteringar då många har fått upp ögonen för företaget tack vare en aktiv marknadsföring av deras medarbetare. 

“Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. För oss är det viktigt att lyfta fram individen, inte enbart det finansiella.” 

När det gäller kommunikationen med kunderna har Svedin media arbetat med att lyfta fram Clouds slogan och varumärkeslöfte - En roligare resa - mot både kunder och medarbetare. Att tydligt kommunicera företagets värderingar på både webbplats och i annonser gör att de når ut till rätt kunder och blivande medarbetare. En annan del av marknadsföringen har varit att nischa Cloud mot vissa specifika målgrupper. Framför allt har de fokuserat på växande entreprenöriella företag som är i samma tillväxtfas som Cloud för att på så sätt kunna växa tillsammans med sina kunder. Enligt Samuel har det varit lyckosamt att arbeta med liknande företag då det skapar förtroende hos kunderna.

“Det har varit lyckat att fokusera på tillväxtbolag eftersom vi då har skapat gemensamma erfarenheter med kunderna.”

Foto: Sune Grabbe

Besök Clouds webbplats >>

Boka rådgivningsmöte med Svedin media >>