Att använda korta videos, influencers och SEO i sin marknadsföring är några av de trender som spås bli populära för B2B-företag under 2023.

Marknadsföringstrender för B2B-företag 2023

Att använda korta videos, influencers och SEO i sin marknadsföring är några av de trender som spås bli populära för B2B-företag under 2023.

En undersökning som HubSpot genomfört med mer än 1000 experter inom global marknadsföring, visar vilka marknadsföringsinsatser som de flesta företag kommer att satsa på under nästa år. Här kommer några av de trender som kommer att öka för B2B under 2023. 

1. Influencers 

Att samarbeta med influencers kan göra att företagets trovärdighet ökar och att det också får ta del av influencerns publik. Även micro-influencers som har ett mindre antal följare kan skapa ett stort genomslag på grund av ett stort engagemang. 

2. Korta videor

Även om en lång video kan ge kunderna mycket information om företagets produkter eller tjänster kan många gånger en kort, kärnfull video vara mycket mer effektiv. Formatet med korta, kärnfulla videor passar idag också både för yngre och äldre digitala besökare. 

3. SEO (Sökmotoroptimering)

Även om SEO inte är nytt blir strategierna mer och mer avancerade och i takt med att Googles algoritmer har utvecklats investerar många företag i SEO-experter som kan hjälpa dem att analysera kundernas sök- och användarbeteenden. Läs mer om våra tjänster inom SEO här>>

4. Mobiloptimering

Mer än hälften av all trafik på webbplatser kommer idag från mobila enheter. Därför är det viktigare än någonsin med mobiloptimering, alltså att se till att upplevelsen av en webbplats är lika bra på mobilen. Även e-postmarknadsföring bör mobiloptimeras för prenumeranterna. Mer om responsiv webbdesign>>

5. Socialt ansvar

Många kunder vill att företag ska ta ställning i sociala frågor, särskilt i frågor om rasism, HBTQI+, jämställdhet och klimatförändringar. Detta har en stark inverkan på kundernas köpbeslut och företag är därför villiga att satsa på inkluderande kampanjer och erbjudanden. 

6. Inbound marketing 

Inbound marketing syftar till att locka kunder genom att skapa ett engagerande innehåll som är anpassat efter deras behov. Engagemanget leder till att kunderna blir intresserade av företagets produkt eller tjänst och själva tar kontakt med dig. Läs mer om hur Svedin Media jobbar med Inbound marketing>>

7. Native-annonsering

Till skillnad från traditionell annonsering är native-annonserna utformade för att smälta in i det redaktionella innehållet i till exempel en nyhetstidning. Eftersom native-annonser inte upplevs som traditionella annonser är det mer sannolikt att kunderna läser dem. Mer om innehållsmarknadsföring>>

8. Kundreferenser/case 

Att publicera kundreferenser eller case på webbplatsen ger kunderna möjlighet att få en fördjupad information om företagets produkter eller tjänster. Det skapar förtroende för företaget och befintliga kunder fungerar dessutom som marknadsföring för nya kunder. Exempel på kundreferenser>>

9. Chatbots 

Mer än hälften av alla kunder förväntar sig ett svar på en förfrågan inom tio minuter. För att klara detta krav använder många företag automatiserade chatbots. På så sätt kan kunderna få svar på de enklaste frågorna och känna att de har fått en bra service från företaget. 

Vill du ha hjälp med att komma igång med en bättre marknadsföring? Kontakta oss för rådgivning >>