Strategier för marknadsföring

 

Vår marknadsföringsstrategi syftar till att locka kunder genom att skapa ett engagerande innehåll som är anpassat efter deras behov. Engagemanget leder till att kunderna blir intresserade av din produkt eller tjänst och själva tar kontakt med dig. På så sätt skapar du inte enbart tillväxt i ditt företag utan du får också varaktiga relationer med dina kunder.


Hur fungerar det?

Kunder som är nöjda med dina produkter eller tjänster kommer att dela med sig av sin upplevelse med andra vilket lockar nya kunder till ditt företag. På så sätt kan företaget både behålla befintliga kunder och locka till sig nya. Det gör vi genom tre olika strategier: attrahera, engagera och interagera.


Attrahera

Locka rätt kunder med hjälp av ett värdefullt innehåll och en tydlig kommunikation som får kunderna att se dig som en pålitlig partner.


Engagera

Presentera lösningar på kundernas problem och utmaningar så att de är mer benägna att kontakta dig.


Interagera

Ge feedback och support för att dina kunder ska känna sig nöjda med köpet av dina produkter eller tjänster och att befintliga kunder stannar hos dig.


Attraherande strategier

Arbetet med att locka dina målgrupper innefattar i högsta grad ett bra innehåll. Att skapa och publicera innehåll i bloggartiklar, annonser och sociala medier är avgörande om du vill att kunderna ska hitta till dig. Även guider om hur dina produkter eller tjänster ska användas, information om hur du kan lösa kundernas problem, kundrekommendationer och kampanjer räknas som värdefullt innehåll.

För att locka dina kunder på en djupare nivå bör innehållet optimeras med en SEO-strategi. Det innebär att du riktar in dig på specifika sökord och fraser relaterade till dina produkter eller tjänster samt hur de löser dina kunders eventuella problem och utmaningar. Sökorden och fraserna gör att ditt innehåll rankas högt på sökmotorns resultatsida för de som söker efter den informationen.


Engagerande strategier

När du använder strategier för att engagera kunder bör du se till att kommunicera och hantera kunderna på ett sätt som gör att de vill bygga långsiktiga relationer med dig. Det gör du genom att informera om värdet som ditt företag kommer att ge dem. Strategierna innefattar också hur du hanterar inkommande säljsamtal som till exempel att du fokuserar på att sälja lösningar snarare än produkter eller tjänster. På så sätt skapar du ett värde för dina kunder.


Interagerande strategier

Efter att dina kunder har köpt en produkt eller tjänst är det viktigt att de känner sig nöjda och trygga i att de har gjort ett bra köp. Det kan du göra genom att skicka ut enkäter där du ber att få deras feedback eller förslag till förbättringar. Det är bra om du också gör det möjligt för dina kunder att ställa frågor eller att dela sina erfarenheter i sociala medier. När du interagerar med dina kunder visar du att du bryr dig om dem. Dessutom blir de också förespråkare för dina produkter eller tjänster.

 

Kontakta oss

Jonas Svedin

Linda Svedin