Envix

Miljöteknikföretaget Envix behövde hjälp med att utveckla webben och sin digitala marknadsföring. Vi designade en snabb och sökmotoroptimerad webbplats som grund för vårt fortsatta arbete med att skapa innehåll till företaget. 

Svedin Media kommer löpande att producera innehåll till Envix och utveckla webbplatsen samt jobba med SEO.

Om Envix:

Vill ni veta vad en eventuell miljöskuld eller miljöproblem på er fastighet kostar att lösa? Hanterar ert företag miljöfarliga ämnen och det finns ett behov att bedöma kemikalierisker? Behöver ni hjälp med rening eller sanering av mark och vatten? Behöver ni hjälp med myndighetskontakt och tillståndsgivning? Ställs det krav på petrografisk analys av ert bergmaterial?

Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma tillrätta med dem.

Vi kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med ett helhetslösningar där vi analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.