Google Ads

Med Google Ads kan du och ditt företag annonsera mot målgrupper som söker efter det du erbjuder. Du betalar enbart för klick på dina annonser och därmed är Google Ads en lönsam affär för de flesta företag.

Med Google Ads kan du och ditt företag annonsera mot målgrupper som söker efter det du erbjuder. Du betalar enbart för klick på dina annonser och därmed är Google Ads en lönsam affär för de flesta företag. 

Inledande hjälper vi dig att göra en sökordsanalys där vi tillsammans tar fram de viktigaste orden och fraserna som skall marknadsföras. Därefter sätter vi upp ett konto som optimeras för att så effektivt som möjligt nå rätt målgrupper för din verksamhet. Vi sköter ditt konto löpande och gör justeringar samt rapporterar månadsvis med statistik och utfall kring kampanjerna. De flesta kunder vi hjälper med Google Ads jobbar också med SEO (sökordsoptimering) som i motsats till den betalda sökordsmarknadsföringen sker organiskt genom optimering av webbplatsen, länkbygge och innehållsskapande.