Rapportering & uppföljning

Med hjälp av rapportverktyget Google Data Studio presenterar vi statistik om er marknadsföring på ett roligare och mer lättbegripligt sätt. Rapporterna anpassas för just din verksamhet och kan innehålla allt från försäljningsdata, webbplatsstatistik, nyhetsbrev, sociala medier mm. Vi analyserar och sammanställer förslag på åtgärder löpande enligt överenskommelse.

Rapportering

  • En eller flera instrumentpaneler för enkel och tydlig uppföljning
  • Möjlighet att hämta data från olika källor
  • Kan visa en kombination av beteenden, uppnådda konverteringar och avvikelser
  • Ger insikter såväl ur ett helhets- som ett detaljperspektiv
  • Månadsrapporteringen kompletteras med en muntlig genomgång av utfallet.