Rapportering och uppföljning

När marknadsföringsarbetet är igång går arbetet in i nästa fas som fokuserar på rapportering och uppföljning. För oss är det viktigt att du förstår rapporten och blir inspirerad att vilja göra mer för att ytterligare skruva upp försäljningen.

När marknadsföringsarbetet är igång går arbetet in i nästa fas som fokuserar på rapportering och uppföljning. En rapport om hur ditt marknadsföringsarbete fallit ut är inte något som vi enbart skickar till dig i ett svårtolkat dokument. För oss är det viktigt att du förstår rapporten och blir inspirerad att vilja göra mer för att ytterligare skruva upp försäljningen. 

Värdet för kunden är kontroll och tydlighet. Var är jag, vart ska jag och vilka åtgärder behöver jag göra för att få rätt utfall?

 

Utifrån dina önskemål kan vi rapportera månads-, kvartals- eller halvårsvis. Vi kan erbjuda videomöten där vi går igenom rapporten och förklarar innebörden i statistiken samt vilka åtgärder vi rekommenderar. Huvudsaken är att du förstår innehållet.

I rapporten uppmärksammar vi positiva avvikelser till exempel om du åtgärdat något på webbplatsen som har gjort att användarna stannar länge eller går vidare till ett köp. Även negativa avvikelser rapporteras som ett minskat antal besökare orsakat av att andra konkurrenter har samma sökord. För oss är inte rapporten en slutpunkt för arbetet med marknadsföring utan ett underlag för nya analyser och åtgärder. Marknadsföring är ett ständigt pågående arbete med målet att ytterligare förbättra och utveckla ditt företag.