Idag har de flesta branscher svårt att rekrytera medarbetare men för rekryteringskonsulten Marlene Vikström och mediakonsulten Jonas Svedin finns det ett givet sätt att få fler sökande med rätt kompetens, få rätt sökande som passar i företaget och dessutom minska kostnaderna för rekryteringen.

Arbetsgivarvarumärket kan vara avgörande för rekrytering av rätt kompetens

Idag har de flesta branscher svårt att rekrytera medarbetare men för rekryteringskonsulten Marlene Vikström och mediakonsulten Jonas Svedin finns det ett givet sätt att få fler sökande med rätt kompetens, få rätt sökande som passar i företaget och dessutom minska kostnaderna för rekryteringen.

Förklara varför ett arbetsgivarvarumärke bör vara en del av varumärkesbyggandet? 

Marlene Vikström: 
Alla företag har både ett behov av att marknadsföra sig mot sina befintliga och blivande kunder men också mot befintliga och blivande medarbetare. Historisk har företagen framför allt riktat sig mot marknaden och inte lagt så mycket tid på att attrahera potentiella medarbetare. I rekryteringsprocessen har det handlat om att få så mycket information om kandidaten som möjligt, inte att kandidaten ska få information om företaget. Jag tycker att alla företag ska lägga lika mycket tid och energi på arbetsgivarvarumärket som på “marknadsvarumärket”. Att de beskriver hur de är som arbetsgivare, vilken företagskultur har de har osv. 

Jonas Svedin:
Jag jobbar i princip enbart med B2B och för mig handlar arbetet med arbetsgivarvarumärket om att skapa förtroende. Företagen kan få kundernas förtroende genom till exempel kundreferenser där andra nöjda kunder lyfter fram företaget. Företagen lyfter ofta fram friskvårdstid eller kortare arbetsdagar i annonserna men det gör inte att de sticker ut. I stället borde de visa vilket roligt jobb det är och hur medarbetarna kan utvecklas på jobbet. För att göra det måste företaget ta vara på medarbetarnas kunskap om företaget genom medarbetarintervjuer. På så sätt kan arbetsgivaren gå i god för vad blivande medarbetare kommer få. 

Marlene Vikström: 
Jag håller med. Det är viktigt att den bild du har fått av företaget i annonsen stämmer överens med verkligheten. För företagen är det helt naturligt att deras produkter eller tjänster ska leva upp till beskrivningen av dem men när det gäller företagets beskrivning kan det vara stor skillnad på annons och verklighet. Jag uppmuntrar mina kunder att också berätta om företagets utmaningar och svårigheter i samband med rekrytering för det skapar förtroende. Det är chefens ansvar att kalibrera verksamheten så att bilden av företaget är densamma som verkligheten.

Vilka sidor skulle företagen behöva lyfta fram för att kunna rekrytera och behålla personal? 

Marlene Vikström: 
Många chefer avsätter mycket tid till att försöka lista ut vad deras blivande medarbetare är intresserade av när svaret finns på andra sidan väggen. De måste göra medarbetarintervjuer om varför deras anställda stannar kvar i företaget. Jag menar att rekrytering ska finnas med i alla medarbetares arbetsbeskrivning. Inte att ta besluten men att vara med i processen om hur företaget ska attrahera blivande medarbetare.

Jonas Svedin:
Genom att tänka mer journalistiskt och intervjua medarbetarna om vilka fördelar och nackdelar som finns med jobbet så underlättas rekryteringsprocessen. Då får chefen en tydlig bild av hur det är att arbeta i företaget som de kan lyfta fram till kandidaterna. Det är jätteviktigt att vara ärlig och stå för sitt varumärke, även de sidor som kanske inte är så bra. 

Marlene Vikström: 
Det är också viktigt att språket i annonsen motsvarar språket i yrkesgruppen. Som chef eller konsult kan det vara svårt att känna till den specifika yrkesgruppens språk men även där kan företaget ta hjälp av medarbetarnas kunskaper. 

Hur går arbetet med arbetsgivarvarumärket till rent praktiskt? 

Jonas Svedin:
Jag föredrar att arbeta i workshopform. Jag ställer öppna frågor till medarbetare och chef, gärna tillsammans, och dokumenterar det. Det handlar om företagets vision och mission. Det är en del av varumärkesbyggandet. 

Marlene Vikström: 
Jag tycker att arbetet ska delas upp i två delar - dels att fånga upp hur medarbetarna upplever att det är på företaget just nu, en nulägesbeskrivning, dels vilka mål och visioner som finns i företagsledningen. Hur ser det ut idag, vart ska vi och vad behöver vi göra för att nå dit. 

Finns det några fallgropar i arbetet med arbetsgivarvarumärket? 

Marlene Vikström: 
Att företaget skapar en för ensidig bild av företaget. Om de kommunicerar ut att “här är alla på det här sättet” kan det skrämma bort kompetens som “inte passar in i mallen”. På ett stort företag måste det finnas utrymme för många olika typer av personligheter. Det måste också framgå i rekryteringsprocessen.

Kontakta oss om du behöver hjälp med utveckling av arbetsgivarvarumärket eller rekrytering:

Vikström Rekrytering >>>

Svedin media >>>