“Arbetet med att bygga förtroende har verkligen gett resultat”

Peter Eriksson, Renthall

Läs mer

“Samarbetet med Svedin media har varit enkelt, lättsamt och personligt. Det känns som att ringa en vän eller kollega.”

Anna Homstén, Friskahusgruppen

Läs mer

“Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. För oss är det viktigt att lyfta fram individen, inte enbart det finansiella.” 

Samuel Önnbo, Cloud Redovisning och Administration

Läs mer...

"Vi på Airmove är mycket nöjda att vi startade samarbetet med Svedin media. Att hitta någon som kan utveckla våra idéer till rätt budskap är en svår bit att lösa men nu har vi en partner som förverkligar våra tankar."

Lars Östlin, Airmove AB