Marknadsföring & försäljning

 

Utifrån den digitala analysen drar vi slutsatser om vilka initiala förändringar i marknadsföringen som behöver genomföras. Vår marknadsföringsstrategi syftar till att locka kunder genom att skapa ett engagerande innehåll som är anpassat efter deras behov.

 

Webbplats

Webbplatsen behöver oftast en strukturering av innehållet. Det kan vara att ändra sidstrukturen så att den blir mer användarvänlig, att förbättra innehållet så att dina målgrupper bättre ska förstå erbjudandet samt att se över webbplatsens kontaktmöjligheter.

Mer om innehåll >>

 

Digital närvaro

Ett sätt att förbättra din övriga digitala närvaro är att rikta befintliga annonskonton mot mer specifika målgrupper så att dina annonser verkligen når fram till dina potentiella kunder. Ett annat sätt är genom återmarknadsföring till tidigare besökare på din webbplats genom riktade kampanjer på sociala medier. Optimering av nyhetsbrev kan också öka öppningsfrekvensen och få fler mottagare att läsa och klicka sig vidare till önskad sida på webbplatsen.

Mer om sociala medier >>

 

SEO & SEM

En viktig del i marknadsföringsarbetet är att ditt företag ska vara sökbart på webben och komma så långt upp som möjligt i sökresultaten. Det går att uppnå både genom betald sökordsmarknadsföring (Google Ads) där köpta annonsplatser leder kunderna till din webbplats och genom organisk sökordsoptimering (SEO) där innehållet på din webbplats anpassas för att ranka högt på olika sökmotorer.

Mer om SEO >>

 

Marknadsföringsplan

När grundstrukturen är klar tar vi fram ett förslag till marknadsföringsplan för det löpande digitala marknadsföringsarbetet. Där kommer vi tillsammans överens om vilka marknadsförings- och säljaktiviteter som ska genomföras och med vilken regelbundenhet de ska utföras. En del aktiviteter är säljorienterade som till exempel kampanjer för en specifik produkt eller tjänst. Andra är förtroendeskapande som att bygga företagets varumärke med hjälp av kundreferenser eller arbetsgivarvarumärke genom medarbetarintervjuer. Att skapa förtroende inför kunderna i form av nyheter eller bloggar på webbplatsen kan också vara en del av det förtroendeskapande marknadsföringsarbetet.

Mer om marknadsföringsstrategier >>

 

"Fokus i vårt marknadsföringsarbete ligger på att skapa förtroende och engagemang."

 

Kontakta oss

Jonas Svedin

Linda Svedin