Digital analys

 

Oavsett om du är ny eller befintlig kund hos oss är en digital analys avgörande för ditt företags framgångar. En digital analys undersöker inte enbart din webbplats utan även övrig digital närvaro som sociala medier, sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring med mera för att få en helhetsbild av ditt företags digitala närvaro.

Webbplats

Ditt företags webbplats innehåller mycket information om besökarna och deras beteenden som vi kan använda för att förbättra din marknadsföring och försäljning. Genom en systematisk analys kan vi se vilka besökarna är, hur de rör sig på webbplatsen, vilka källor som har drivit dem dit samt eventuella hinder och möjligheter. På så sätt får du en större förståelse för besökarnas användarbeteenden och därmed en grund till hur du kan justera och optimera webbplatsen så att de till exempel stannar längre, kommer till rätt sidor, bokar ett möte eller genomför ett köp.

SEO

Vi analyserar också webbplatsen utifrån ett SEO-perspektiv där vi inledningsvis tittar på de tekniska hinder som gör att webbplatsen inte blir optimalt sökbar. Det kan till exempel vara duplicerat innehåll, avsaknad av huvudrubriker och sidtitlar vilket innebär att webbplatsen rankar sämre eller inte syns alls i sökresultaten.

Övrig digital närvaro

Din övriga digitala närvaro utvärderas med hjälp av den fördjupade kunskapen om användarbeteendet på webbplatsen. Det innebär att vi till exempel undersöker om dina annonskonton på sociala medier har rätt målgruppsinriktningar samt om innehåll, grafik och bildbudskap når fram till dina målgrupper. När det gäller e-postmarknadsföring och nyhetsbrev undersöker vi öppningsfrekvensen på utskicken och hur vi kan förbättra den. 

Google Data Studio

Google Data Studio (GDS) är ett verktyg som vi använder för att omvandla statistik till informativa och lättförstådda presentationer om ditt företags digitala närvaro. GDS hämtar statistik från många olika källor så att vi kan presentera den för dig utifrån dina önskemål. Ibland kan det vara svårt att veta vilken information som behövs för att utveckla företaget men med vår erfarenhet kan vi lotsa dig genom informationsflödet. För oss är det viktigt att du förstår analysen för att du bättre ska kunna arbeta mot ditt företags mål. 

Marknadsföringsplan

Den digitala analysen ger dig en tydlig nulägesbeskrivning av ditt företags digitala närvaro. Den kan vi använda i marknadsföringsplanen där vi hjälps åt att beskriva marknadsföringens syfte, målgrupper och vilka effekter som efterfrågas. Resultaten kan presenteras som en checklista som tydligt beskriver vilka insatser som ger olika resultat. Många gånger behövs endast mindre finjusteringar på webbplatsen eller i sociala medier för att besökarna ska hitta rätt. Självklart kan vi också hjälpa dig med att prioritera så att du kan börja med de insatser som ger mest utdelning. Om ett mål är att få bättre rekryteringar kan till exempel en karriärsida på webbplatsen vara en god idé.

 

"En digital analys innebär att du får kontroll över ditt arbete och kunskap om vilka insatser som krävs för att ändra besökarnas beteenden."

 

 

Kontakta oss

Jonas Svedin

Linda Svedin